Medica Watch

O zařízeních Dragino

Centrální jednotky

Řešení se po stránce zařízení skládá z centrální jednotky, která komunikuje s aplikací MEDICA WATCH (více informací naleznete v sekci O aplikaci) a s připojenými kalibrovanými sondami, které lze umístit do lednice i do místnosti. Centrální jednotka pouze přenáší naměřená digitální data a nijak do měřených hodnot nezasahuje

Zařízení DRAGINO

Zařízení DRAGINO má 1 vstup na připojení externí kalibrované sondy, která je součástí balení.

Klíčové parametry:

Kalibrované sondy

Externí teplotní kalibrované sondy jsou určeny pro měření v lednicích a místnostech, kde se skladují léčiva a léčivé přípravky. Sonda se připojuje do centrální jednotky konektorem, který znáte ze sluchátek. Kalibrace probíhá dvoubodově a provádí ji akreditovaná kalibrační laboratoř Scanlab, kalibrační protokol je součástí dodávky zařízení.

KLíčové parametry:

Při potřebě rekalibrovat sondy stačí vstoupit na eshop a v sekci Příslušenství objednat požadovaný počet kalibrovaných sond. Výměnu stačí provést přepojením staré sondy za novou, aplikace si zbytek zařídí sama a pohlídá i návaznost dat v reportech. V sekci příslušenství naleznete také prodlužovací kabel (2 m), kterým lze připojit sondu na delší vzdálenost.

Možnosti instalace

Příklad 1 - Měření v jedné lednici

Zařízení DRAGINO nebo SMARIS s 1 sondou, která se vloží do hlídané lednice.


Příklad 2 - Měření ve dvou lednicích a místnosti, nebo třech lednicích

Zařízení SMARIS se 3 sondami, kdy se vloží po jedné teplotní sondě do každé lednice a třetí sonda se umístí do místnosti.

 

Přejít k řešením

 

Ekologie

Zakládáme si na zodpovědném přístupu k okolnímu světu a zvláště pak na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí. Naše společnost Vám umožňuje zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých elektrozařízení a baterií, a to ve spolupráci s provozovatelem kolektivního systému, kterým je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice. Vy rozhodnete, co uděláte se starým zařízením, tím je Vaše role nezastupitelná a zcela zásadní. Námi dodaná zařízení a baterie však v souladu s příslušnými právními předpisy (viz zejména zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění) v žádném případě nepatří do kontejnerů na komunální odpad a je nezbytné je nechat bezpečně zlikvidovat.  O tom, zda je zařízení nutné, po skončení jeho životnosti, odstranit specifickým způsobem, Vás informujeme tímto symbolem :

  

Informaci nese přímo elektrozařízení, nebo baterie, případně je symbol vytištěn v příbalové informaci.  Tento symbol znamená, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu.

Jak se zbavit bezplatně starého elektrozařízení/baterie/akumulátoru (tj. jak je zajištěn zpětný odběr výrobku s ukončenou životností)?

Ekologickou likvidaci námi prodávaných a dodávaných elektrozařízení a baterií/akumulátorů zajišťuje provozovatel kolektivního systému, kterým je společnost REMA Systém, a.s., se sídlem Budějovická 1667/64, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 645 10 263.

Na stránkách provozovatele kolektivního systému (www.rema.cloud) jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v elektrozařízeních, dále grafické symboly pro oddělený sběr a další podrobné informace (viz také: https://www.rema.cloud/dovozci-a-vyrobci/znaceni-eez/ ).

Kontakt: České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, DIČ: CZ24738875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 16505.