Medica Watch

MEDICA WATCH

Profesionální řešení pro sledování teploty v lednicích pro zdravotnictví a farmacii. Pro objednání služby použijte E-SHOP, zavolejte nebo nám napište e-mail.

E-SHOP

MEDICA WATCH

Chcete vědět jak nakoupit? Podívejte se do této sekce.

Jak nakoupit?
Medica Watch eShop

Co je MEDICA WATCH?

MEDICA WATCH je bezdrátový teploměr a aplikace vyhodnocující stavy teplot v lednicích s léčivy a léčivými přípravky. Teploměr s externími sondami zjednodušuje rutinní monitoring teploty. Najde uplatnění zejména při sledování teploty v místnostech a lednicích, kde se skladují léčiva a léčivé přípravky, popř. pro sledování míst, kde jsou umístěné různé vzorky (např. vzorky tkání), které podléhají kontrolám ze strany SÚKL. Snímané hodnoty z jednotlivých sond je možné prostřednictvím uživatelské aplikace přehledně graficky zobrazit, uložit a dále zpracovávat. Aplikace současně poskytuje i množství dalších užitečných služeb, např. upozornění (alarm) při překročení maximální zvolené teploty nebo vytvoření auditní zprávy o teplotním chování.

Jak MEDICA WATCH funguje?

Pro měření teploty se používají digitální sondy kalibrované akreditovanou laboratoří. Sondy jsou prostřednictvím plochého kabelu, vhodného např. pro instalaci do lednice, připojeny ke komunikační jednotce. Výdrž baterie dosahuje v závislosti na četnosti měření až 5 let.

S daty pracuje uživatelská aplikace MEDICA WATCH. Kromě zobrazování a ukládání teplot zajišťuje i hlídání rozmezí teplot a automaticky alarmuje uživatele při překročení teploty formou SMS a e-mailu. Dostupný export dat můžete použít při kontrole ze strany SÚKL.

Detailní informace

Výhody řešení

Odpovídá požadavkům SÚKL

Plně odpovídá požadavkům vyhlášky SÚKL pro monitoring a reporting teplot při skladování léčiv a léčivých přípravků.

Kalibrace sond

Nedílnou součástí jsou kalibrované digitální sondy. O profesionální proces se stará akreditovaná kalibrační laboratoř ScanLab (K2373).

Bezobslužnost

Poskytuje automatizované hlídání teploty v prostorách pro skladování léčiv a léčivých přípravků včetně automatických reportů v uživatelsky přívětivé aplikaci.

REFERENCE Z NEMOCNIC

„Pro měření teploty v místech, kde není možné instalovat řešení z technologických důvodů (chybějící kabeláž apod.), se systém MEDICA WATCH jeví jako vhodný pro zajištění spolehlivého monitoringu skladovacích podmínek léčivých přípravků tak, jak nám ukládá vyhláška.“

– Ing. Petr Raška, MHA, vedoucí Odboru informatiky IKEM

„MEDICA WATCH můžu doporučit jako páteřní monitorovací systém i jako doplněk ke stávajícím řešení monitoringu. Pro jeho mobilnost a možnost umístění a využití všude tam, kde pro složitost jiných řešení, je zřejmá výhoda radiového, tedy bezdrátového přenosu dat.“

– Karel Filip, hlavní metrolog FN Olomouc

"MEDICA WATCH využíváme zejména pro jeho mobilitu, bezdrátovost a spolehlivost při odečtu teplot v místech pro skladování léků (vakcín), která jsou kontrolována ze strany SÚKL. Oceňujeme i vynikající spolupráci s poskytovatelem řešení."

– Renata Šmardová, vedoucí farmaceutický asistent Nemocniční lékárny FN Brno