Medica Watch

PRODUKTY

Profesionální řešení se skládá z centrální jednotky, kalibrovaných sond a aplikace, která ukládá a vyhodnocuje naměřená data pro plnění zákonných povinností evidence a reportingu teplot v chladicích zařízeních a prostorách.